loader
Hakkımızda

Kısa Hakkımızda Yazısı

Service Img

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirket Avukatlığı Nedir? Şirket avukatları, anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir. Şirket avukatlarının görev alanı; şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada verilen hukuki danışmanlık olarak açıklanabilir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre bazı şirketlerin şirket avukatı bulundurması zorunludur. Şirket avukatı tutmak zorunlu mu? 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre; “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” Bu sebeple esas sermaye miktarı 250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketlerde şirket avukatı bulundurulması zorunludur. Avukatlık Kanunu Limited, komandit, kolektif ve adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirmemişse de şirketlerin faaliyet alanlarını gözeterek herhangi bir hak kaybına uğramamaları için alanında başarılı bir avukattan hukuki destek almalarında fayda vardır. Şirket Avukatlığı Nasıl Yapılır? Şirket avukatlığının kapsamı oldukça geniştir. Temsil edilen şirketin faaliyet alanına göre de bu kapsam çeşitlilik gösterecektir. Şirket avukatları öncelikle şirket aleyhine açılan davaları ve şirket tarafından açılacak davaları takip edecektir. Bunun yanında işverenin iş hukuku alanındaki haklarını da korur. Şirketin kurulması sürecinden tasfiyesine kadar her türlü hukuki prosedürde hukuki destek sağlayan şirket avukatı; tahsilat işlemlerinin icrası gibi hususlarda da şirkete yardım edecektir. Şirketler hukuku nedir? Ticari faaliyetlerde bulunma olanaklarına sahip olan şirketlerin kurulması, birleşmesi, devir edilmesi, tasfiyesi ve bölünmesi vb. konularına dair hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler Hukuku Neleri Kapsar? Şirketler hukuku birçok alanı kapsar. Bu alanların başında kıymet evraklar (çek, bono, poliçe vb.) gelir. Ticaret kanununa göre düzenlenmiş şirket modelleri şunlardır; Kolektif şirket Komandit şirket Anonim şirket Limited şirket Kooperatif şirketlerdir Bu şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket Avukatlığı hizmet kapsamı Şirket birleşmeleri, bölünme ve devralma danışmanlığı Şirket kuruluşu ve şirketin tescili Sözleşmelerin uyumlu hale getirilmesi Esas sözleşmelerin hazırlanması ve güncellenmesi Şirket alacaklarının yasal yollarla tahsili Şirket yapılandırmaları Haksız rekabetten doğan uyuşmazlıklar ve çözümü Ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arası ilişkilerin kararlaştırılması Sermaye işlemlerinin denetim ve yürütülmesi