loader
Hakkımızda

Kısa Hakkımızda Yazısı

Service Img

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Sigorta Hukuku sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu kanunun dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunmaktadır. Sigorta Hukuku sözleşmesine ilişkin kurallar Türk Ticaret Kanunu'nun 5. kitabında yer almaktadır. Denetlemeye ilişkin kanunlar ise Sigorta Murakabe Kanunda yer almaktadır. Bunun dışında sigortacılığı ve sigorta kurumlarını düzenleyen birçok kanun da söz konusudur. Bunların başında Karayolu Trafik Kanunu gelmektedir. Karayolu Trafik Kanununda zorunlu aile sigortası denilen halk arasında trafik sigortası olarak bilinen sigorta Karayolu Trafik Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. Bunların dışında ayrıca Tarım Sigortaları Kanunu, Lisanslı Depoculuk Kanunu içerisinde de sigortayla ilgili yükümlülükler vardır. Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişiler hukuki olarak ne yapmalı? Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişi hukuki olarak sigorta akdi yaptırmalıdır. Ticaret Hukuku'nun içine giren ve Özel Hukukun bir dalı olan Sigorta Sözleşmesi Hukuku kapsamında sözleşme yaptırarak sigorta kapsamından yararlanabilirler. Kanuna ve ahlaka uygun olduğu sürece her birey sözleşme yapma hakkına sahiptir. Sigortacılar prim dahilinde kişilerin sahip oldukları mal varlıklarını, zarar görmesi durumunda maddi olarak karşılığını düzenleyen sigorta sözleşmeleri hazırlayan ve ekonomik sonuçlarını çözüme kavuşturan kişilerdir. Sigorta Hukuku Avukatı Neden Gereklidir? Yaşanabilecek bir trafik kazası sonucunda aracanız, karşı tarafın aracı, içerisindeki kişiler zarar görebilir. Bu zararların maddi olarak karşılanması gerekir. Kaza sonucunda madur olan kişilerin araç sürücüsüne dava açmayı istememesi durumunda sigorta şirketine dava açmaları mümkün olabilmektedir. Sigorta Hukuku ile mağdur olan kişiler karşı tarafın araç sürücüsüne de dava açabilirler. Böyle bir durumda alanında uzman ve deneyimli bir Sigorta Hukuku avukatı ile çalışmak menfaatlerinizi korumanız ve kazada yaşadığınız kayıpları maddi olarak karşılamanızı sağlar. Açılan dava ile mağdur kişi tazminat hakkı kazanabilir. Yaşanılan kazalarda özellikle ölümle sonuçlanan kazalarda açılan davalarda araç sürücüsü büyük tazminatla cezalandırılabilmektedir ancak miktar büyük olduğu için her araç sürücüsü bu tazminatı ödeyemeyebilmektedir. Bu yüzden şahıs yerine sigorta şirketine dava açmak daha mantıklı bir hareket olabilmektedir. Sigorta Hukuku konusunda deneyimli bir avukatla çalışırsanız sizi bunun gibi önemli konularda bilinçli şekilde yönlendirebilir. Bu sayede tazminatınızı tam olarak alabilirsiniz. Sigorta Hukuku Konusunda Verdiğimiz Hizmetler Kayseri'de bulunan Av. Mehmet TAV Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, sigorta acenteleri ile sigorta sahipleri arasında bulunan anlaşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve hizmeti vermektedirler. Sigorta Hukuku Av.Mehmet TAV sigorta sorumluluğu ve teminatı gibi konularda; sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir. Toktemir Avukatlık Bürosu Sigorta Hukuku konusunda deneyimli ve bu konuda araştırma yapmış, sigorta hukukuna hakim bir avukattır. Özellikle; Sigorta, alacak, tazminat, hayat ve maluliyet sigortası davası, Trafik kazaları davaları, Ölümlü trafik kazaları tazminat davaları, Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, Yangın sigortası davaları, Kasko, Havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, Ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşanılan kaza sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmiş ise mağdur olan kişi karşı araç sürücüsüne dava açmak istemiyorsa sigorta sürücüsüne dava açarak zararını karşılayabilmektedir. Peki, kişiler ölümlü veya yaralanmalı kazalarda neden karşı aracın sürücüsüne dava açmak istemiyorlar? Bunun birçok nedeni mevcuttur örneğin: Kaza yapılan kişi tanınıyor olabilir ve bu kişi büyük tazminatlara mahkum edilmek istenmiyor olabilir. Ayrıca kaza yapan karşı taraf sürücüsü maddi olarak verilen tazminat cezasını ödeyecek durumda olmayabilir. Tazminatı kesin olarak almanın yolu bu yüzden sigorta şirketine dava açmaktan geçmektedir. Sigorta Hukuku avukatının bunun gibi durumları göz önünde bulundurması gerekir. Yazımızın başında belirttiğimiz Karayolları Trafik Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen hükümlere göre, “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya dava da açabilir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sigorta sözleşmeleri de hazırlamaktayız. Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.